מהו סוד מסחרי ואיך מגנים על מידע עסקי מסווג?

איזה מידע יכול להיחשב לסוד מסחרי? מה צריך להופיע בהסכם סודיות? עו"ד תומר ברזיק משיב על השאלות בנושא חשוב זה

לעסקים רבים ישנו סוד מסחרי, אחד לפחות, שעומד בבסיסה של הצלחת העסק ורווחיותו. סוד מסחרי הוא מידע המעניק יתרון כלכלי לעסק על פני מתחריו. משכך, מטבע הדברים זקוק העסק להגנה על אותו מידע. מה הופך מידע מסוים לסוד מסחרי וכיצד ניתן להגן עליו?

 

מהו סוד מסחרי?

מונח זה מוגדר בחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט- 1999 ועל פיו, סוד מסחרי הוא כל סוג של מידע עסקי, אשר איננו נחלת הכלל ואינו ניתן לגילוי כדין בקלות על ידי אחרים. כמו כן, החוק מונה שני תנאים נוספים: האחד, כי סודיות המידע מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני המתחרים שלו והשני, כי הוא נקט באמצעים סבירים לשמור על סודיותו.

 

איזה מידע יכול להיחשב לסוד מסחרי?

רשימת לקוחות ושיתופי פעולה עסקיים, נוסחאות של ייצור מוצרים, תוכנות מחשב, טכנולוגיות פיתוח וכיו"ב. למעשה, על פי לשון החוק, כל מידע עסקי יכול להיחשב לסוד מסחרי ובלבד שהתקיימו לגביו כל התנאים כאמור: המידע אינו ידוע לרבים, אינו ניתן לגילוי כחוק ובקלות, מקנה לבעליו יתרון מסחרי וננקטו פעולות סבירות לשמור על סודיות המידע. נציין כי התנאי האחרון הוא חשוב ומהותי ביותר ולא פעם נשללת ההגנה המשפטית בדבר מידע מסוים בשל אי נקיטת אמצעים מתאימים להגנה על המידע.

עו"ד תומר ברזיק עוסק בתחום מסחרי-אזרחי

להמשך קריאת המאמר: לחץ כאן

פורסם בתאריך: 25.06.2017

פורסם על ידי: עו"ד תומר ברזיק

גוף מפרסם: כלכליסט