הוצאה לפועל ופשיטת רגל

הוצאה לפועל ופשיטת רגל

משרד עורכי-דין תומר ברזיק, מטפל בין היתר בהסדר חובות לחייבים פרטיים, איחוד תיקים וצווי תשלומים, ביטול עיקולים,  הגנה וחילוץ מפני מלווים מפרי חוק , תוך ליווי משפטי וניהול מגוון הליכים משפטיים אל מול, לשכות ההוצאה לפועל ברחבי הארץ,נושים, גישורים ובוררויות ובפני ערכאות השיפוט השונות ברחבי הארץ.
 
צוות המשרד מחזיק בהתמחות מקצועית ייחודית וחסרת תחרות בכל הקשור להסדר חובות. כמו כן משרדנו בקיא בחוק החדש שנכנס לתוקף בספטמבר 2019, חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי – תשע"ח 2018, חדל פירעון הוא מי שאינו מסוגל לשלם את חובותיו במועד או מי ששווי התחייבויותיו גבוה משווי נכסיו.
 
הליכי חדלות פירעון של יחיד בעל חוב הנמוך מ-150,000 ₪ יתנהלו בהוצאה לפועל על ידי רשם חדלות פירעון.
סכום החוב להגשת הבקשה לא יהיה נמוך מ- 50,000 ₪, מלבד מקרים בהם ימצא הרשם כי ישנן נסיבות מיוחדות המצדיקות פתיחת הליכים בסכום נמוך יותר.
 
יחידות חדלות פירעון בהן ינוהלו ההליכים קיימות בלשכות ההוצאה לפועל הבאות: מחוז צפון – לשכת טבריה, מחוז חיפה – לשכת חיפה.
מחוז מרכז – לשכת כפר סבא, מחוז תל אביב – לשכת תל אביב, מחוז ירושלים – לשכת ירושלים, מחוז דרום – לשכת אשקלון.
בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון בהוצאה לפועל תוגש באמצעות טופס מקוון בשירות "בקשת יחיד לפשיטת רגל או פתיחת הליכים"
 
החל מיום 15 בספטמבר 2019 לא ניתן יהיה להכריז על חייב כ"חייב מוגבל באמצעים" גם אם הבקשה להכרזה הוגשה קודם לכן. 
בקשת הפטר לחייב מוגבל באמצעים לפי הוראת השעה לחוק ההוצאה לפועל (תיקון 57) (הפטר לחייב מוגבל באמצעים), התשע"ח- 2018 ניתן להגיש עד ליום 2 בינואר 2020.